Wizja

Naszą wizją jest stworzenie najdokładniejszej bazy firm sektora drzewnego w Polsce, zawierającej w sobie nie tylko oferowany przez nie asortyment, ale także ich zapotrzebowanie na materiały drzewne / półprodukty.

Misja

Misją firmy TIMBA jest łączenie mniejszych podmiotów z dużymi producentami, a także odbiorcami, do których z różnych przyczyn nie są w stanie dotrzeć samodzielnie.

Strategia

Po utworzeniu bazy większości firm branży drzewnej w Polsce, przystępujemy do działania. Osobiście odwiedzamy każdy z tych podmiotów w celu określenia możliwości produkcyjnych a także zapotrzebowania materiałowego.

Sprawdź gdzie będziemy do końca 2021 roku.

Ponad 800 firm do końca 2021r. zostanie odwiedzonych i zweryfikowanych względem możliwości produkcyjnych oraz zapotrzebowania materiałowego przez firmę TIMBA.

Oferta
Zapraszamy do zapoznania
się z naszą ofertą

Idea grupy zakupowej TIMBA polega na wykorzystaniu zjawiska synergii. Synergię inaczej możemy określić, jako współdziałanie czynników, które pozwalają uzyskać efekt większy od sumy działań składowych. Jest to często ujmowane poprzez równanie 1 + 1 = 3 i więcej.

Dzięki połączeniu sił małe i średnie przedsiębiorstwa osiągają lepszą pozycje negocjacyjną w rozmowach z dostawcami, a co za tym idzie mogą osiągać większe oszczędności.

Jak to działa?

Przedsiębiorstwa działające w grupie składają zamówienia do jednostki centralnej (w tym przypadku jest to TIMBA), która prowadzi negocjacje z producentem. Przyjmuje ona pozycję potężnego nabywcy, co stawia ją w lepszej sytuacji w porównaniu do jednostek działających samodzielnie na rynku.

Proces zwiększania sprzedaży przy współpracy z nami rozłożony jest na kilka etapów:

1. Zakład produkcyjny zainteresowany jest zwiększeniem sprzedaży poprzez szukanie nowych rynków zbytu nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych.

2. Firma zgłasza się do nas poprzez formularz zgłoszeniowy lub kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania podczas którego omówione zostaną warunki potencjalnej współpracy.

3. Naszym zadaniem jest staranne przygotowanie oferty państwa produktów, zawierającej odpowiednie oznaczenie klas jakościowych, terminów realizacji i możliwości produkcyjnych Państwa zakładu oraz przedstawienie tej propozycji innym, najczęściej większym firmom, które w danej chwili wykazują zainteresowanie określonymi materiałami drzewnymi.

Zapraszamy do kontaktu zarówno krajowych producentów, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji na temat działalności naszej firmy, jak i podmioty zagraniczne chcące rozpocząć aktywność handlową w Polsce.